Counselling 1:1

Benefit pro Vaše nepostradatelné lidi ohrožené vyhořením.

Patří někdo z Vašeho týmu do cílové skupiny?

Základní rysy. Splňuje aspoň jeden?

 1. Pro firmu je tento konkrétní člověk pracovně i osobnostně obtížně nahraditelný
 2. Kdyby odešel, je nezbytné pozici co nejdříve obsadit
 3. Firma nemá “vychovaného” přijatelného nástupce
 4. S jeho odchodem hrozí odchod klíčového know-how
 5. Patří do kategorie “high-potentials”

Sociodemografické rysy. Splňuje tři a více?

 1. Věk 30 - 55 let
 2. Pracuje ve středním, vyšším nebo top managementu
 3. Má velkou míru osobní zodpovědnosti
 4. Je pět a více let na stejné pozici
 5. Dlouhodobě je silně vytížen (práce v noci a o víkendech, stále on-line…)
 6. Je primární živitel/ka rodiny
 7. Má významné finanční závazky (hypotéka, výživné, studium dětí…)
 8. Je expatriot
 

Kde je přínos pro firmu?

 • Snížíte provozní riziko a riziko odlivu klíčových lidí
 • Výsledky jsou přesně měřitelné. Víte, za co jste zaplatili
 • Po každé sérii konzultací dostanete report shrnující stav a vývoj situace u jednotlivých klíčových lidí (I když se nedozvíte nic z toho, co konkrétně padlo v konzultacích, tyto informace jsou důvěrné)
 • Naše konzultace pomohou Vašim lidem získat na mnoho věcí nový úhel pohledu: sníží se počet konfliktů a nedorozumění v pracovním prostředí, zvýší se identifikace s vizemi a cíli firmy
 • Vaši klíčoví lidé dostanou unikátní benefit, který jiné firmy nenabízejí
 • To vše nabízí tým, který dokonale zná jak korporátní prostředí, tak i oblast duševního zdraví. Mluví Vaším jazykem

Co získají vaši lidé?

 • Možnost probrat s nestranným a nezávislým odborníkem vše, co je trápí a co řeší
 • Mohou mluvit o pracovním i osobním životě s vědomím, že vše, co řeknou, je striktně důvěrné
 • Promluví si s člověkem, který na vlastní kůži zažíval v korporaci něco podobného, co denně zažívají oni, ale zároveň je psycholog a psychoterapeut
 • Promluví si otevřeně o motivacích, bariérách, obavách a rizicích a to s někým, před kým nemusejí nic hrát, nic skrývat
 

Principy

Nastavení očekávání

Test osobnosti. Porozumění tomu, jaký kdo je, co je možné změnit, a co nikoli.

Pravidelné měření

Pravidelně budeme měřit vývoj motivace v šesti dimenzích. Pravidelná zpětná vazba konzultantovi.

Mlčenlivost

Všechno, co zazní na sezeních s konzultantem, je přísně důvěrné.

Vlastní volba

Jen ten, kdo využívá counselling, rozhoduje o tématech konzultací.

Otázky a odpovědi

 
Koučink se věnuje řešení jednoho konkrétního problému, obvykle jen v pracovní rovině. Kouč při tom často využívá svých osobních zkušeností z dané oblasti. Counselling naproti tomu řeší osobnost jako celek holisticky. Konzultant má zkušenosti jak z oboru psychologie, tak ideálně ze světa, z něhož jsou jeho klienti. Svou podstatou má counselling výrazně blíže k psychoterapii než ke koučinku.
Konzultant je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem pro oblast psychologie. Při úvodním sezení společně podepíšete informovaný souhlas, který jednoznačně určuje pravidla mlčenlivosti a další zásady pro konzultace. Mlčenlivost se pochopitelně vztahuje jak na osobní tak i na pracovní témata.
Informace má pouze Váš konzultant. Píše záznamy ze sezení, která Vám sdílí a chrání je heslem. Každý konzultant pracuje pod supervizí, která slouží k tomu, aby složitá témata svých klientů mohl probrat ještě s dalším odborníkem. Supervize vždy probíhá nad anonymizovanými tématy klientů.
Všichni naši konzultanti jsou absolventi jedhooborového magisterského studia psychologie a zároveń mají sedm a více let zkušeností s prací v korporaci nebo státní správě. Sami navíc prošli nejméně jedním pětiletým sebezkušenostním výcvikem pro oblast psychoterapie a docházejí na již zmíněnou supervizi.
Pokud by nastala situace, že zájem o counselling budou mít dva lidé z jedné firmy, jejichž zájmy jsou v rozporu, musejí mít jiného konzultanta. Konflikt zájmu se může objevit až po x sezeních a v takovém případě dostane ten, kdo začal counselling využívat později, jiného konzultanta.
Představte si to, jako když loupete cibuli. Abyste se dostali k jádru, ale nezpůsobili víc škody než užitku, musíte jít citlivě vrstvu po vrtstvě a to zabere nějaký čas. Přístup counsellingu je navíc tzv. “human centric”, to znamená, že není invazivní ani nátlakový. Některá témata potřebují čas, aby dozrála. Počet 12 sezení během cca tří až šesti měsců je minimum pro to, aby služba mohla být účinná.
Úroveň služeb hlídá osobnost, která counselling využívá, tedy klient. Pravidelně si budeme říkat o zpětnou vazbu a budeme také měřit vývoj Vaší spokojenosti.
Odbornou stránku konzultací garantujeme. Ale může se celkem přirozeně stát, že si lidsky s konzultantem nebudete vyhovaovat. Pak to prosím otevřeně řekněte svému konzultantov a my Vám zajistíme jiného. Pokud i tak budete mít pocit, že nejste se službou anebo naším přístupem spkojeni, pak to prosím sdělte manažerovi, který Vám counseling zajistil.Život je proces.
Zlepšete kvalitu procesu a změníte kvalitu samotného života.

Novinky a aktuality

27.12

2022

Novoroční předsevzetí letos jinak

Sestavujete si novoroční předsevzetí? Dělá to tak řada lidí v našich zeměpisných šířkách, je to starý zvyk. Pravdou je, že...

28.11

2022

Hezký advent bez shonu a pocitu viny

Nenechme komerční shon, aby zrušil naši vánoční náladu “Tak co plánuješ na Vánoce?“ “Ale, ani ti nevím. Ještě tam...

17.10

2022

Aby Vám vydrželo podzimní slunce i v duši

Podzim hýří barvami a nabízí (zatím) převážně slunečné dny. Přijďte si k nám pravidelně povídat o tom, jak se máte, aby Vám...

Klára Gajdušková, MA ­ZnamyLekar.cz