Tým

Mgr. Klára Gajdušková, MA

founder a psycholog

Mohu nabídnout unitákní mix zkušeností z nadnárodní korporace, žurnalistiky, neziskového sektoru i z českého zdravotnictví a z vlastní privátní praxe. Psychologickou kancelář Respektrum jsem založila v roce 2015. Neradím a nehodnotím. Věřím, že odpovědi na důležité otázky má každý z nás v sobě. Je jen občas potřeba pomoci jim na světlo. Psycholog má mít pokoru před tím, co dělá; musí mít respekt ke svým klientům a nesmí mu chybět nadhled a humor. S těmito principy pracuji já i kolegyně.

Vystudovala jsem psychologii na La Salle University ve Philadelphii (USA) a absolvovala výcviky Beckova institutu kognitivně behaviorální terapie pro léčbu deprese, dále pro léčbu poruch osobnosti a také pro léčbu úzkostí. Jsem kouč s mezinárodní akreditací ICF. Pracovala jsem jako psycholog v Národním ústavu duševního zdraví (www.nudz.cz). Předtím jsem 15 let vedla tým Korporátní komunikace v České spořitelně. 

PhDr. Miluše Sadílková

psycholog a psychoterapeut

Stála jsem u zrodu české státní infrastruktury pro přijímání uprchlíků. Mám praxi na pozicích středního i vrcholového managementu. Nově vzniklou organizaci s celostátní působností jsem zakládala a 10 let vedla. Významné místo v mé praxi zaujímá dlouholetá práce s klienty závislými na návykových látkách v terapeutické komunitě a s pacienty psychoterapeutického oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Od roku 2010 provozuji soukromou praxi. Rigorózní zkoušku z klinické psychologie jsem složila na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie. Vedle psychologického vzdělání mám za sebou i magisterské studium francouzštiny a českého jazyka tamtéž.

Absolvovala jsem psychoterapeutický hlubinně - dynamicky orientovaný výcvik v komunitně‐skupinové psychoterapii a spolu s německými analytiky též výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii (skupinová, individuální a rodinná psychoterapie). Dále dílčí výcviky v relaxačních technikách, v daseinsanalytickém výkladu snů, kurs psychoanalytické teorie, školu reflexní terapie a další. Individuální sebezkušeností jsem prošla u dvou českých psychoanalytiků.
Život je proces.
Zlepšete kvalitu procesu a změníte kvalitu samotného života.

Novinky a aktuality

11.09

2019

Neduste se hněvem

Nedávno se mi během sezení jeden klient svěřil, že zejména v práci často zažívá okamžiky, kdy je úplně bez sebe, jak se dusí...

25.07

2019

Prázdniny

Vážení klienti, během srpna 2019 máme zavřeno - intenzivně dobíjíme baterky, abychom se vám mohli se vší energií...

28.02

2019

Duševní zdraví - fyzické zdraví

Úzkosti a depresi se připisuje stejné nebo dokonce o něco vyšší riziko pro fyzické zdraví jako obezitě a kouření, aspoň to...

Klára Gajdušková, MA ­ZnamyLekar.cz